Anu Henriksson

• Kampusalueiden työpaikkamäärä on vähentynyt 2008–2013, poikkeuksena Viikin alue.

• Palvelualojen työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvanut Helsingin kampusalueilla.

 

Kampusalueiden toivotaan kehittyvän innovaatio- ja liiketoimintakeskittymiksi

Helsingissä sijaitsevista kampuksista on toivottu kehittyvän innovaatio- ja liiketoimintakeskittymiä, joissa syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Kehitystyötä kampuksen läheisyydestä hyötyvien yritysten houkuttelemiseksi on toteutettu yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tässä tekstissä luodaan katsaus kampusalueiden työpaikkakehitykseen.

Kumpulan alue: tieteellisen tutkimuksen työpaikat vähentyneet

Kumpulan tiedekampuksella toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen viisi laitosta: fysiikan laitos, geotieteiden ja maantieteen laitos, kemian laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos sekä tietojenkäsittelytieteen laitos. Avainaloja ovat avaruustutkimus, datatiede, ilmakehätieteet, kaupunkitutkimus, materiaalitutkimus ja nanotiede. 

Kumpulan tilastollisella osa-alueella, jossa kampus sijaitsee, on työpaikkojen määrä vuosina 2008–2013 vähentynyt kuudella prosentilla ja oli vuonna 2013 2570. Työpaikkamäärä on vähentynyt ennen kaikkea liikenteen alalla, taiteiden, viihteen ja virkistyksen alalla sekä tieteellisen tutkimuksen, markkinatutkimuksen ja mainostoiminnan aloilla. Muita aloja, joilla työpaikkojen määrä on vähentynyt merkittävästi, ovat matkatoimistyö sekä kiinteistön- ja maisemanhoito. Työpaikkamäärä on sen sijaan kasvanut merkittävästi liike-elämän erikoistuneissa palveluissa, julkisessa hallinnossa ja korkea-asteen koulutuksessa. Myös terveys- ja sosiaalipalveluiden ja kaupan alan työpaikkojen määrä on kasvanut.

Meilahden alue: terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen määrä kasvussa

Meilahden kampuksella toimii Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja alue on lääketieteen, terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Helsingissä. Kampus kuuluu Meilahden tilastolliseen osa-alueeseen, jossa vuonna 2013 oli yhteensä 12997 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä alueella väheni vuosina 2008–2013 kuusi prosenttia, tasaisesti useilta eri toimialoilta. Työpaikkojen määrä väheni erityisesti rakentamisessa, liikenteessä, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, sekä informaation ja viestinnän aloilla[1].

Alueelta näyttää siis hävinneen paljon toimistotyötä ja tilalle on tullut toisaalta julkisen hallinnon ja terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkoja, mutta myös matkailuun ja virkistyspalveluihin[2] liittyviä työpaikkoja.[3]

Viikin alueen työpaikat lisääntyneet neljänneksellä

Viikin kampus on bio- ja ympäristötieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä. Viikin kampuksella työskentelee lähes 1900 ihmistä, ja opiskelijoita kampuksella on yli 6000. Kampusalueella toimii yliopiston yksiköiden lisäksi useita sektoritutkimuslaitoksia, joiden kanssa yliopisto tekee yhteistyötä, esimerkiksi Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus sekä Yliopistollinen eläinsairaala.

Kiinteä osa toimintaa ovat myös Helsingin yliopiston opettajaharjoittelijakouluna toimiva Viikin normaalikoulu sekä kehittämiskeskus Helsinki Think Company.

Viikin kartanon alue on ollut Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimuskäytössä vuodesta 1931 lähtien ja toiminut kampusalueena vuodesta 1946. Yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta siirtyi sinne vähitellen 1960-luvulta lähtien.

Viikin tiedepuiston alueella työpaikkojen määrä on kasvanut vuosina 2008–2013 25 % ollen vuonna 2013 3788. Eniten työpaikkamäärä on kasvanut ohjelmistopalvelujen, rakentamisen ja vähittäiskaupan aloilla. Myös korkea-asteen koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä eläinlääkintäpalvelujen työpaikkamäärä kasvoi runsaasti. Työpaikkamäärä on samalla ajanjaksolla vähentynyt kirjasto- ja arkistoaloilla sekä muussa palvelu- ja järjestötoiminnassa.[4]

Keskustan läheisten kampusten työpaikkamäärä vähentynyt

Kaupungin ydinkeskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kampusten työpaikkamäärä on siis vähentynyt, kun taas Viikin tiedepuiston alueella työpaikkamäärä kasvoi vuosina 2008–2013 neljänneksellä. Kehitys saattaa liittyä yleisempään kehityskulkuun, jossa osaamisintensiiviset yritykset eivät löydä sopivia tiloja keskustasta, vaan siirtyvät kauemmas. Sama kehitys näkyy myös matalamman jalostusasteen aloilla, esimerkiksi logistiikassa ja rakentamisessa. Luvuissa on havaittavissa yliopistoissa tehdyt leikkaukset tutkimukseen liittyvien työpaikkojen vähenemisenä. Myös julkiseen sektoriin kuuluvat kirjasto-, museo- ja arkistoalat ovat vähentäneet henkilöstöä.

Palvelualojen työpaikat ovat sen sijaan kasvaneet myös kampusalueilla.

 

[1] Erityisesti kustannustoiminnassa, radio- ja tv-toiminnassa, ohjelmistokonsultoinnissa ja tietopalvelutoiminnassa.

[2] Taiteiden, viihteen ja virkistyksen alan työpaikat lisääntyneet 55 %, erityisesti kirjasto-, arkisto- ja museotoiminnassa sekä urheilutoiminnassa ja huvi- ja virkistyspalveluissa.

[3] Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto (aluesarjat)

[4] Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto (Aluesarjat)