Pekka Vuori

Lähes puolessa Helsingin asunnoista asuu vain yksi ihminen.

Lapsiperheitä on edelleen vajaa viidesosa asuntokunnista, ja puolet lapsiperheistä on yksilapsisia.

Yksinasuvien osuus kääntyi laskuun, ja lapsiperheiden osuus alkoi kasvaa.

 

Joka neljäs helsinkiläinen asuu yksin

Helsinkiläisistä asuntokunnista vajaa puolet (47%) on yhden hengen asuntokuntia, ja helsinkiläisistä neljäsosa asuu yksin. Vain reilussa viidenneksessä asuntokunnista asuu useampi kuin kaksi asukasta (kuvio 1.10). Yksinasuvien osuus asuntokunnista on kuitenkin kääntynyt pieneen laskuun. Miesten eliniän pidentymisen vuoksi erityisesti ikääntyneiden naisten yksinasuminen on vähentynyt.

Helsingin seudulla väestöryhmät ovat eriytyneet siten, että perheasuminen on yleisempää seudun muissa kunnissa, erityisesti pientalovaltaisissa kehyskunnissa. Pienasuntovaltaisessa Helsingissä asuntokunnatkin ovat pienempiä. Huomattavaa on kuitenkin se, että seudun ulkopuolella pienet asuntokunnat lisääntyvät väestön ikääntymisen vuoksi.

Lapsiperheiden määrä ja myös osuus asuntokunnista kääntyi kasvuun

Lapsiperheiden määrä on kasvanut valtuustokaudella 4 000:lla, mutta lapsiperheiden osuus asuntokunnista on edelleen vajaa viidennes. Verrattuna koko maahan Helsingissä lapsiperheiden osuus kuitenkin asuntokunnista kasvaa, kun taas koko maassa se vähenee. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku on 1,8 lasta. Yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä on 28 prosenttia, kun esimerkiksi muulla pääkaupunkiseudulla osuus on 22 prosenttia. Helsinki on Manner-Suomen yksinhuoltajavaltaisin kunta, neljäsosa alle 18-vuotiaista lapsista asuu yhden vanhemman perheessä. Osuus on kuitenkin laskenut viimeisten 10 vuoden aikana.

Puolet helsinkiläisistä lapsiperheistä on yhden lapsen perheitä, ja sellaisia perheitä, joissa on vähintään neljä lasta, on vain kolme prosenttia lapsiperheistä (kuvio 1.11). Nämä osuudet eivät ole juuri muuttuneet 2000-luvulla.