Helsingin tila ja kehitys 2016 -verkkojulkaisu kokoaa yhteen keskeisiä tunnuslukuja ja tietoja Helsingin viimeaikaisesta kehityksestä.

Kaikki käsillä olevat aineistot ja tiedot perustuvat uusimpiin tilasto- ja tutkimustietoihin. Vaikka kaikista aihealueista ei ole saatavilla aivan valtuustokauden loppuun saakka ulottuvia aikasarjatietoja, on aineiston perusteella mahdollista tehdä johtopäätöksiä Helsingin tilanteesta. Monia kaupunki-ilmiöitä luonnehtivat pikemmin pitkät jatkumot ja vähittäiset muutokset kuin kovin äkilliset muutokset suunnasta toiseen.

Kokonaisuus on järjestetty Helsingin kaupungin strategiaohjelman sisällön mukaisiin teemoihin.

• Tilastokuviot voi ladata erikseen täältä
• Helsingin tila ja kehitys 2016: tiivistelmä keskeisistä havainnoista
• Tulostettava pdf-julkaisu sekä selailtava julkaisu (Issuu)

 

Helsingissä tammikuussa 2017

Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö